Płatność

Konsument jest zobowiązany do uiszczenia ceny w przypadku sprzedaży:

  1. w punkcie sprzedaży – bezpośrednio po zawarciu umowy,
  2. za pobraniem u kierowcy firmy kurierskiej
  3. za pośrednictwem strony internetowej – w ciągu dwóch dni liczonych od dnia, w którym zawarto umowę.-przelewem bankowym